Over het museum

Over MIJ

Het museum dat je omarmt  

Over Museum IJsselstein

Museum IJsselstein (MIJ) is een is een open huis vol ontmoetingen. MIJ maakt bijzondere tentoonstellingen met bekende kunstenaars of met aanstormend talent.

Laat je inspireren door de wisseltentoonstellingen waarin hedendaagse kunst en cultuur de boventoon voeren. Of neem een kijkje bij de vaste opstelling  waarin de nadruk ligt op de geschiedenis van IJsselstein. Bij onze exposities maken we regelmatig gebruik van satellietlocaties in de historische binnenstad van IJsselstein. Denk aan de zestiende-eeuwse Kasteeltoren, de zolder van het Historisch Stadhuis, De Waag, Coal2. en de Openbare Bibliotheek.

Kom dwalen bij MIJ en laat je verrassen door onverwachte ontmoetingen!

Ander Nieuws

Nieuws van de bestuurstafel

De Toekomst van MIJ

De Toekomst van MIJ

IJsselstein, juni 2020 Misschien heb je het in het Zenderstreeknieuws of in het AD gelezen: het is nog niet zeker of Museum IJsselstein de komende jaren voldoende financiering krijgt om het voortbestaan te garanderen. MIJ directeur Bert Murk schetst in dit artikel (AD 5 juni 2020) van Peter Bekkering de situatie en zet zorgvuldig de opties uiteen. We blijven positief, zegt Bert: 'De raad heeft zich vaak wel betrokken getoond bij de geschiedenis, cultuur en identiteit van IJsselstein.' Foto: William Hoogteyling | Bert Murk te midden van enkele museummedewerkers en -vrijwilligers
Bekijk en download de onderstaande documenten:
De brief van MIJ aan de Gemeente d.d. 7 april 2020Uitvoeringsbesluit Museum IJsselstein 2021-2024 Bijlage 1 bij brief van MIJ d.d. 7 april 2020:Achtergrondinformatie Museum IJsselstein Bijlage 2 bij brief van MIJ d.d. 7 april 2020: Verslag Bestuurlijk overleg Gemeente IJsselstein, d.d. 13 januari 2020 Raadsvoorstel d.d. 26 mei 2020:Subsidiebeschikking Museum IJsselstein 2021-2024
>