Verbonden Stad – Willem Besselink

Verbonden Stad

Willem Besselink

Willem Besselink (1980) heeft een fascinatie voor patronen en systemen, voor geometrie en de wetmatigheid van vormen. Hij studeerde zelfs nog enige tijd wiskunde in Berlijn, maar koos uiteindelijk toch voor de kunstacademie. Het verbeelden van de abstracte en theoretische wetenschap van ruimtemeetkunde vormt sindsdien zijn uitgangspunt. Hoe kun je bijvoorbeeld de vierde dimensie - die gaat over tijdbeleving, beweging, verandering en tijd - visueel maken?    

In Willem’s werken kom je vaak het Moiré-effect tegen. Dat is een optisch effect dat ontstaat als er twee patronen over elkaar worden gelegd. In jouw waarneming lijkt er dan diepte te ontstaan, misschien gaat het resultaat zelfs golven. Denk bijvoorbeeld aan een tv-presentator met een gestreept overhemd aan, waarvan de stof tot leven lijkt te komen op je scherm. Zo is het met Willem’s kunst ook. Welke interferenties en nieuwe ‘werkelijkheden’ ontstaan er als hij een raster over een bestaande structuur legt? In feite is zijn werk statisch, maar er ontstaat beweging, ook omdat jij zelf beweegt. 

Willem verwijst hiermee naar het gegeven dat locatie en situatie elkaar overlappen (want iets vindt altijd ergens plaats), en daarmee elk moment anders is. Want elk moment is een opeenstapeling van kleine structuren die overlappen en zich opstapelen, waardoor zo’n Moiré-effect ontstaat. Je zou het kunnen zien als het DNA van de plek én het moment. En dat verandert per stap: structuren verschuiven, worden doorlopend vervangen door iets nieuws.  

Willem Besselink, Metselwerk Toren | Courtesy NL=US gallery Rotterdam & DRJ art projects Berlin 

Tentoonstellingsmaker Yusuf over de keuze voor deze kunstenaar bij Verbonden Stad: 

‘De werken Metselwerk Toren en Metselwerk Moiré vind ik bijzonder fascinerend vanwege de veranderende aard ervan. De structuren lijken te veranderen wanneer je er beter naar kijkt, of eromheen beweegt. Opeens neem je ook de ruimtes ertussen waar. De serie Metselwerk legt op deze manier een mooie relatie tussen tijd en ruimte, waardoor het kijken een fysieke handeling wordt. Dit benadrukt de dynamiek en veranderlijkheid van zowel de kunstwerken als de steden om ons heen.’ 

>> naar de website van Willem Besselink
>> naar de hoofdpagina van Verbonden Stad

>