Verbonden Stad – Scott Gorman

Verbonden Stad

Scott Gorman

Scott Gorman(1990) fotografeert om grip te krijgen op zijn veranderende omgeving. Fotografie is voor hem een middel om de rust te vinden die hij niet van nature bezit. Hij studeerde in 2017 af aan de HKU en woont en werkt nog altijd in Utrecht. Scott is een autodidact, autonoom fotograaf. Landschap en stedelijke ruimte vormen zijn speelveld. Zijn Britse roots zorgen ervoor dat hij al van jongs af aan bezig is met wat ‘thuis’ is, en oog heeft voor wat kenmerkend is voor een bepaalde plek. Op welke manier beïnvloedt je omgeving je identiteit?     

Scott’s werk bestaat uit intieme beelden van landschappen, stadsgezichten en portretten, doorgaans analoog geschoten in zwart-wit. Hij documenteert gevoelsmatig de bevreemdende sporen van mens en tijd. Daarbij is verstilling een belangrijke term: voor hem persoonlijk, maar evengoed in de zin van stil staan op een plek, van het bevragen van de omgeving, als ode aan het observeren. Met zijn fotografie vangt Scott momenten zodat ze niet kunnen vergaan. Tegelijkertijd lukt het hem om in zijn beelden een tijdloze schoonheid uit te drukken.   

De invloed van de mens op het alledaagse is altijd zichtbaar om ons heen. Toch neemt Scott per omgeving verschillen waar. Over het algemeen zijn openbare ruimtes in Nederland veel gestructureerder en gecontroleerder dan in Engeland. Zelf maakt hij geen onderscheid tussen mens, boom of muur: voor hem hebben alle elementen een bepaalde toegevoegde waarde. Op die manier kan de buitenwereld ook een spiegel van de binnenwereld vormen en vice versa. 

Scott Gorman, Frederica

Tentoonstellingsmaker Yusuf over de keuze voor deze kunstenaar bij Verbonden Stad 
‘De beelden van Scott vormen samen een soort visueel dagboek waarvan wij toeschouwer mogen zijn. Fotografie fungeert als een medium om zijn innerlijke wereld te weerspiegelen, waarin hij de strijd met de vergankelijkheid en menselijke aanwezigheid blootlegt. Toch probeert hij ruimte te laten voor de toeschouwer om een eigen interpretatie te maken. In zijn composities zoekt Scott naar een gevoel van tijdloosheid dat in contrast staat met de onmiskenbare invloeden van de tijd zelf. Hierdoor worden vervlogen momenten tastbaar en levendig. De mens als gebruiker van de stad is een centraal thema in zijn fotografie. Het weerspiegelt op een poëtische manier verbondenheid tussen mens en ruimte binnen een stedelijke context.’ 

>> naar de website van Scott Gorman
>> naar de hoofdpagina van Verbonden Stad

>