Verbonden Stad – Ira Gruenberger

Verbonden Stad

Ira Grünberger

Ira Grünberger (1997) is interdisciplinair kunstenaar met stevige wortels in de fotografie. In fotografisch werk en in installaties onderzoekt Ira de onderlinge verbondenheid en tijdelijkheid van het bestaan: menselijk en niet-menselijk. Wat zouden hulpmiddelen kunnen zijn om herinneringen naar boven te laten komen en te materialiseren? Bij Ira leidt dit tot een gezamenlijke verkenning van materialen die in de bouw worden gebruikt, zoals metaal, glas of klei. Het onderzoek komt samen in ruimtelijke re- en deconstructies waarbij verschillende processen worden gecombineerd. Daarbij wil Ira solide raamwerken ombuigen tot iets tastbaarders. Misschien zou je het huis waarin je bent opgegroeid wel kunnen zien als het raamwerk waar vanuit je de wereld benadert. Is het zo dat als een huis transformeert, ook ons geheugen verandert? En zouden we een we een ruimte opnieuw kunnen bewonen door middel van verbeelding? 

Space of a Space Reminiscing (of te wel: ‘ruimte voor een ruimte die herinneringen ophaalt’) is zo'n uiting van het samenspel tussen geheugen en materie. Deze installatie is specifiek voor deze plek en dit moment, mede omdat jij nú hier staat als toeschouwer. De druppelende azijn creëert doorlopend een nieuw resultaat.  

Ira zegt daarover: ‘Dit werk is het resultaat van een samenwerking waarbij mijn lichaam, chemische processen en fysieke materialen betrokken zijn om de kloof tussen menselijke en meer-dan-menselijke werelden te overbruggen. In deze zin zijn beeld, huis en herinnering gebouwde ruimtes, die elkaar allemaal beïnvloeden. Waarbij de materialen hun industriële en maatschappelijke grenzen overschrijden, en ons net zo vormen als wij hen.’  

Ira Grünberger, Space of a Space Reminiscing

Tentoonstellingsmaker Yusuf over de keuze voor deze kunstenaar bij Verbonden Stad: 

‘Fotografie is voor Ira een hulpmiddel bij het creëren van installaties en sculpturen, waarbij beeld wordt gecombineerd met lassen, lijsten maken en pottenbakken. Deze methode is op een bijzondere wijze toegepast in het werk Space of a Space Reminiscing. Dit kunstwerk, een site-specifieke installatie, onderzoekt de relatie tussen ruimte en herinnering. De combinatie van geënsceneerde fotografie en observaties van architectuur en menselijke gebaren past uitstekend in het thema Verbonden Stad. Met dit werk wil Ira uitdrukken dat wanneer terugkeren naar huis niet langer mogelijk is, het huis blijft voortleven in onze verbeelding. Het achtervolgt onze dromen en dwingt ons om ons verleden te blijven herleven.’ 

>> naar de website van Ira Grünberger
>> naar de hoofdpagina van Verbonden Stad

>