Verbonden Stad – Amber Meekel

Verbonden Stad

Amber Meekel

Amber Meekel (1996) is als grafisch ontwerper en beeldend kunstenaar gevestigd in Leiden. Recentelijk studeerde ze af aan de Koninklijke Academie Beeldende Kunsten. Als kind al speelde ze graag buiten, ook bij haar familie op het platteland was ze altijd bij de dieren te vinden. Of ze was met haar handen bezig, hele dagen tekenen, kleien of knutselen. De afgelopen jaren ontwikkelde Amber zich tot grafisch ontwerper, gefocust op publicaties, grafiek en autonoom werk.   

Amber’s praktijk laat een fascinatie zien voor patronen en ritmes, zowel kunstmatig als natuurlijk, wat ertoe heeft geleid dat ze haar grafische werk is gaan combineren met textiel. Geïntegreerd door het contrast en de onderlinge verbinding tussen het fysieke en digitale, het kunstmatige en het natuurlijke, onderzoekt ze thema’s zoals activisme, feminisme, kapitalisme, filosofie, identiteit en de (natuurlijke) omgeving. Veel van haar werk begint en/of eindigt bij een fascinatie voor de natuur.  

Over de achtergrond van haar werk vertelt Amber: ‘De afgelopen jaren heb ik veel onderzoek gedaan naar de stad en het platteland, met altijd als startpunt de natuur. Ik leerde veel over planten via mijn familie. Terwijl ik al mijn hele leven in de stad woon voel ik mij ook enorm verbonden met het platteland. De protesten rondom klimaatverandering trekken altijd mijn aandacht, de boerenprotesten en klimaatactivisten staan recht tegenover elkaar. Naarmate ik ouder werd merkte ik de kloof tussen stad en platteland steeds meer op, en zo dus ook de verschillen in mijn familie. Mijn werk Metamorphosis of the Thistle gaat dan ook over deze kloof, de cultuurverschillen, in mijn familie, en over de verbinding die ik met ze voel maar ook weer helemaal niet. Het gaat over hoe ik mij soms meer verbonden voel met de natuur dan met de mens.’    

Amber Meekel, Metamorphosis Of The Thistle

Tentoonstellingsmaker Yusuf over de keuze voor deze kunstenaar bij Verbonden Stad:  

'In het werk Metamorphosis of the Thistle zijn thema’s als thuisgevoel en verbondenheid op een bijzondere manier verbeeldt. Haar jeugdherinneringen en huidige ervaringen van zowel stedelijke als landelijke omgevingen vormen een cruciaal uitgangspunt voor dit werk. Voortkomend uit deze invloeden onderzoekt Amber het verband tussen haar stedelijke opvoeding en haar bezoeken aan haar familie in een landelijke omgeving. De tuin speelt een belangrijke rol in dit kunstwerk. Het dient als symbool voor de familiare band en fungeert als een verbindende kracht en een bron van verbondenheid. De persoonlijke en intieme lading in dit werk zorgt ervoor dat het onderwerp thuisgevoel en verbinding op een andere manier kunnen interpreteren.’ 

>> naar de website van Amber Meekel
>> naar Amber's Instagram
>> naar de hoofdpagina van Verbonden Stad

>