Peilwachter

Peilwachter

Een project van De Onkruidenier

Peilwachter op het Bolwerk

Voor de tentoonstelling Empathie | Geen mens is een eiland maakte De Onkruidenier het werk Peilwachter. Pal op het Bolwerk - tussen het bekende Brandspuithuisje en de IJsselbrug - realiseerden zij hun intrigerende waterinstallatie. Waar gaat deze Peilwachter over? 

Peilwachter

De Onkruidenier deed voor de vorige expo (Ongetemd | Toekomstbeelden van mens en natuur) onderzoek naar de zee in IJsselstein. Een van de aspecten die De Onkruidenier het meest fascineerde, was het feit dat de Hollandse IJssel tot ver in de 19e eeuw*) een getijrivier was: er was sprake van eb en vloed in IJsselstein. 

De polders rondom IJsselstein worden nu droog gehouden. Maar in de toekomst stijgt de zeespiegel en zal onze omgeving er volledig anders uit gaan zien. Hoe? Dat verbeeldt deze plexiglazen installatie, de Peilwachter. Water stroomt en spoelt, de hoogte van het peil beïnvloedt al het leven. Het brengt ons terug naar de centrale vraag in de empathie-tentoonstelling Geen mens is een eiland: kun je meevoelen met een ander - ook als die ander een mens uit de toekomst is?    

Fotografie: Gert Jan van Rooy


De Peilwachter is nieuw werk, dat naadloos aansluit op hun zoektocht naar de zee in Sweet Sweat. De Onkruidenier raakte geïnspireerd door dit schilderij van Jan Weissenbruch, De IJsselpoort van de stad IJsselstein. Deze installatie staat op dezelfde plek: het Bolwerk, onder het welbekende brandspuithuisje.  

Wil je meer weten over dit intrigerende schilderij? Klik erop en lees meer!

*) In 1860 bouwde men in Gouda de Waaiersluis, waarmee de rivier ten oosten van de stad gekanaliseerd werd. Ten westen van Gouda wordt de waterbeweging nog altijd bepaald door het getij van de zee. 

Meer over Sweet Sweat

Insert Image
>