Oost West Thuis Best Dobbelsteentje

Oost, west, thuis best

Dobbelsteentje

Circa 13e - 15e eeuw | Been, gevonden bij een opgraving in Eiteren 

Bij veel IJsselsteiners is Remy Ooyevaar (1943-2018) bekend vanwege de archeologiezolder aan de Rietzangerlaan. Deze zolder vol met meest door Remy Ooyevaar zelf opgegraven voorwerpen is het resultaat van meer dan 40 jaar opgraven en verzamelen. Gevonden voorwerpen daterend uit de prehistorie, Romeinse tijd, middeleeuwen en later, werden nauwkeurig beschreven, meest ook gefotografeerd en waar mogelijk gerestaureerd. Met veel puzzelwerk werd met de scherven een pot, schaal of tegel gereconstrueerd. Eventueel werden ontbrekende stukken vervangen door gips, dat beschilderd werd, waarmee een voorwerp zijn oorspronkelijk voorkomen terugkreeg. 

Gepriegel en priemgetallen

Een van de meest bijzondere – en eerste! – voorwerpen die Remy Ooyevaar opgroef bij Eiteren, is dit minuscule benen dobbelsteentje. Het is niet meer dan een halve kubieke centimeter groot en dateert waarschijnlijk uit de periode 1250 - 1450 na Chr., afgaande op de grootte van het steentje, de manier waarop tekening in het oppervlak is gesneden en de in onze ogen nogal willekeurige positie van de cijfers. Met de komst van de kanstheorie in de zeventiende eeuw, geeft men in toenemende mate voorkeur aan dobbelstenen waarop de tegenover elkaar liggende zijden het priemgetal 7 vormen. Pak er maar eens een moderne dobbelsteen bij: 1 ligt tegenover 6, 2 tegenover 5 en 3 tegenover 4. Dit zou eerlijker zijn.  

Meer lezen?

>> Naar het verhaal van Shanna
>> Terug naar de hoofdpagina van Oost, west, thuis best


>