Niels Stomps

Mens maakt landschap Niels Stomps | Waterlanders
mens maakt landschap maakt mens

Niels Stomps

Documentair fotograaf Niels Stomps ontwikkelde voor mens maakt landschap maakt mens nieuw werk, gebaseerd op zijn doorlopende onderzoeksproject Waterland

In het werk van Stomps staat altijd de relatie met - en het aanpassingsvermogen van - de mens aan zijn leefomgeving centraal. In Waterland onderzoekt hij hoe de Nederlandse stedelijke omgeving en haar bewoners te maken hebben met klimaatverandering, in relatie tot haar waterhuishouding en randstedelijke natuur. In samenwerking met bewoners, een aantal belangrijke stakeholders, kunstenaars en wetenschappelijke instanties wordt een tijdsdocument gevisualiseerd, waarin ook plaats is voor historische reflectie.

Niels Stomps over Confluence:

Het is voor mij nog steeds in onderzoeksfase, maar de kern is wel dat je vaak onderschat hoe de boven- en onderwater wereld soms perfect in elkaar overvloeien. Hoe de natuur de overhand houdt en hoe we altijd onderdeel van de natuur blijven. Confluence is het samenvloeien van twee rivieren en ook wat er aan de hand is tussen wat er boven en onder de waterspiegel afspeelt. Als de natuur de tijd krijgt groeit het vanzelf naar elkaar toe. 

Niels Stomps | Confluence | 2022

logo MMLMM
>