Jannes Linders

Jannes Linders Het Groene Hart
mens maakt landschap maakt mens

Jannes Linders

In de foto’s van Jannes Linders, wiens werk bijna uitsluitend in Nederland tot stand komt, is het alsof de gebouwen, steden, landschappen en dorpen er altijd zo bij hebben gestaan en voor altijd zo bewaard zullen blijven. Niet alleen omdat hij bepaalde kenmerken schuwt die het werk eigentijds maken, zoals mensen wier kleren de tijdsgeest verraden, maar ook omdat hij driftig gebruik maakt van wat de fotografiegeschiedenis heeft voortgebracht: 'In mijn foto’s zie ik zowel de grote kwaliteiten als de beperkingen van een ontwikkelde visie en techniek, van context in de architectuur en van de wisselende invloeden van tijd, politiek en economie. Ik maak driftig gebruik van tradities en clichés en kom al onderzoekend met eigen vondsten.'

Jannes Linders | Het Groene Hart

logo MMLMM
>