De Kajuit | Toon Kuijpers

De Kajuit en de (kunstzinnige) tijdgeest van de jaren '80

Toon Kuijpers

zonder titel | Gemengde techniek

Toon Kuijpers verhoudt zich doelbewust tot de Nederlandse kunsthistorische traditie, beginnend bij de zeventiende-eeuwse stillevens en portretten. Naast Rembrandt en Vermeer is ook Vincent van Gogh een grote inspiratiebron voor hem. 

Inspiratie

Kuijpers creëert zijn ultieme compositie door middel van de Gulden Snede en verschillende lichtbronnen. Zijn werk oogt dan ook tijdloos. Hij kiest er telkens voor om een doortastend moment vast te leggen waarin het penseel het opneemt tegen de tijd. Voornamelijk in zijn stillevens wordt dit duidelijk. Kuijpers weet de Nederlandse schildertraditie op een eigentijdse manier voort te zetten.

>