De Kajuit | Barbara Broekman

De Kajuit en de (kunstzinnige) tijdgeest van de jaren '80

Barbara Broekman

Barbara Broekman is opgeleid als textielkunstenaar en alhoewel zij vele projecten in dit medium realiseert, gebruikt zij die kennis ook om concepten uit te voeren in en op andere (toegankelijke) materialen zoals tegels, beton, linoleum en plastic. Haar fascinatie voor textiel vloeit voort uit het feit dat textiel een universeel medium is. Het is aards, appelleert aan de tastzin, is nauw verbonden met het leven van alledag, stimuleert de emotionele belevingswereld van de beschouwer en staat dicht bij de mens. Haar werk komt voort uit de fascinatie voor de terloopse ervaring; datgene wat zich als het ware alleen in de ooghoeken afspeelt, zich aan je opdringt maar nauwelijks door het geheugen oproepbaar is.

Inspiratie

De vormen / beelden zijn op zichzelf eenvoudig maar maken onderdeel uit van een complex geheel waarin formele aspecten als kleur, licht, beweging, het driedimensionale, ritme en diepte op intuïtieve wijze worden samengebracht. Kenmerkend voor het werk van Barbara Broekman is een bepaalde gelaagdheid waarin van veraf grotere vormen zijn te herkennen, terwijl van dichtbij de afzonderlijke elementen zichtbaar worden. Daarbij wordt steeds gezocht naar een spanningsveld tussen de details en het abstracte geheel. Door het materiaal, de suggestie van beweging en een dynamische kleurgebruik wordt direct een beroep gedaan op de emotionele beleving van de toeschouwer.

>