De Kajuit | Ad Arma

De Kajuit en de (kunstzinnige) tijdgeest van de jaren '80

Ad Arma

De etsen van Ad Arma geven blijk van een bijzonder vakmanschap. Gewoonlijk wordt er op een etsplaat in één kleur de drukinkt aangebracht, maar Arma brengt met de hand meerdere kleuren tegelijk aan. Hierdoor ontstaat een ‘meerkleuren’ druk, waarbij ieder exemplaar andere kleurnuances vertoont.

In zijn etsen is altijd een bijna abstract aandoende menselijk figuur aanwezig. Deze geeft vorm en maat aan de ruimte. Vanuit intuïtie en concentratie creëert Ad Arma een poëtische sfeer die hij door zijn subtiele kleurgebruik versterkt. Zijn aquarellen, etsen en objecten hebben al in veel particuliere collecties, zowel in binnen- als buitenland, een plaats gevonden.

Ad Arma is een veelzijdig kunstenaar. Naast zijn grafisch werk, schildert hij en maakt hij bronzen en keramische beelden. In al zijn werk is dezelfde thematiek terug te vinden: het samenvallen van het verleden en de toekomst in de dromen van het heden.

>