Caz Egelie

Caz Egelie | Ghost version en Lokale leugenaar 

Caz Egelie (1994, NL) maakt installaties, performances en video’s. In hun multidisciplinaire oeuvre wordt het visuele vocabulaire van de werken gecombineerd met de conceptuele benadering van Egelie en hun verlangen naar theater en performativiteit. Voor Verzamelde Mazen - Collective Loopholes creëerde hen de werken Ghost version en Lokale leugenaar / Local liar.

Door te verwijzen naar de kunstgeschiedenis en gebruik te maken van ongebruikelijke manieren van produceren en presenteren, speelt Egelie een spel met echt en nep, feit en fictie, reproductie en ‘de handtekening van de kunstenaar’. Door deze categorisaties te tarten, houdt hen zich bezig met institutionele kritiek vanuit de positie van de nar, resulterend in wat ‘institutional jest’ genoemd zou kunnen worden. 

Caz Egelie, I loved calling it a rat race, 2021 | Photo by Bart Lunenburg | Courtesy SIGN

Caz Egelie | Verzamelde Mazen - Collective Loopholes

Caz Egelie, The Critical Eye, 2019 | Photo by Bo Bannink | Performed by Jan Herman de Boer | Courtesy VHDG and WTTV

Ghost version

Voor Ghost version verdiepte Egelie zich in het digitale archief van de collectie Museum IJsselstein, waarin glitches en mazen te vinden zijn. Omdat het archief door de jaren heen door verschillende medewerkers van het museum is beheerd, zijn sommige items in de digitale collectie geesten geworden - ze zijn ofwel verdubbelingen van andere objecten, of ze zijn niet te herleiden tot het fysieke depot. De digitale spookobjecten kunnen echter niet uit het systeem worden verwijderd voor het geval hun fysieke aanwezigheid wordt teruggevonden. Als reactie op dit systeem en de plekken die de spookobjecten openen, maakte Egelie 16 objecten, waarbij de originele omschrijvingen van de ontbrekende objecten als instructies zijn gebruikt. Deze objecten worden nu als tijdelijke aanvullingen gebruikt totdat de vermeende originelen weer zijn gevonden. Gedurende de huidige tentoonstelling maken de objecten van Egelie dus (tijdelijk) deel uit van de officiële museumcollectie. 

Performance Lokale leugenaar

Geïnspireerd door krantenknipsels, gevonden in het archief van Historische Kring IJsselstein, wordt in het werk Lokale leugenaar / Local liar het stadscentrum van IJsselstein door middel van een performance geactiveerd. Een nar-achtige figuur (The Prompter / De Souffleur) vertolkt verhalen uit de geschiedenis van IJsselstein en speelt met fictie en daadwerkelijke geschiedenis. 

>