Serving the Salad

jan 28

Binnenkort te zien

Serving the Salad (werktitel) 

Museumcollectie door de ogen van hedendaagse kunstenaars

Serving the Salad (werktitel) 

11 april t/m 26 september 2021

De Utrechtste kunstenaar Caz Egelie werpt, samen met andere jonge kunstenaars, een verfrissende blik op de rijke historische collectie van Museum IJsselstein. Door de ingrepen ontstaan nieuwe verhalen en betekenissen. Jouw heden vervlecht met het verleden. Zo verbindt het gelegenheidscollectief de tentoonstelling Empathie | Geen mens is een eiland - waarin hun prelude Proposition 2: Making a Salad te zien was - met een jaar waarin MIJ het cultureel erfgoed van de stad IJsselstein centraal stelt. 

Terug in de tijd: de stad IJsselstein

IJsselstein kent een lange geschiedenis. Gijsbrecht van Amstel werd in de 13e eeuw heer van het kasteel en de omliggende boerderijen. Al rond 1310 kreeg IJsselstein stadsrechten. Tegenwoordig herbergt de stad belangrijke monumentale gebouwen zoals de Sint Nicolaaskerk met de renaissancetoren van architect Pasqualini. Willem van Oranje liet na zijn huwelijk met Anna van Egmond van Buren een stadhuis bouwen dat nog steeds het centrum van de stad siert. Doordat IJsselstein direct onder de oranjes viel en niet bij een van de gewesten hoorde, is het altijd een vrijstad geweest. Een plek van strijd, maar wel autonoom.  

In 2021 stelt Museum IJsselstein haar collectie en het cultureel erfgoed van IJsselstein centraal in twee tentoonstellingen.  De tweede tentoonstelling (dit najaar) zal gaan over de ‘collectie in de stad’ waarbij de architectuur van IJsselstein gekoppeld wordt aan een aantal hedendaagse kunstenaars wiens werk over architectuur gaat.  

 Tim Hollander | OooOO (Low Hanging Fruit) | 2020, Proposition #2: Making a Salad | Installatie met objecten uit de collectie van Museum IJsselstein

Serving the Salad

In de tentoonstelling Serving the Salad (werktitel), te zien van 11 april t/m 26 september 2021, koppelen jonge kunstenaars hun werk aan objecten en verhalen die zich in de collectiepresentatie 't Straatje en het depot van het museum bevinden. De Utrechtse kunstenaar Caz Egelie nodigde hiervoor Sandra Heemskerk, Tim Hollander, Ruben Planting, Lisa Sudhibhasilp, Martha Thissen en Samantha Vlaming uit. 

Het is dezelfde groep kunstenaars die eerder Proposition #2: Making a Salad (19 september 2020 – 28 maart 2021) maakte. Hierin reageerden zij al op (een deel van) de collectie van het museum. Het betrof een gezamenlijke ingreep in de collectiepresentatie. De vragen die daarbij centraal stonden waren als volgt: Hoe verhouden wij - kunstenaars en bezoekers - ons tot kunstwerken en historische artefacten? En wat is onze relatie ten opzichte van de traditie van (collectie)presentaties? De titel werd ontleend aan een performance uit 1962 van Fluxus kunstenaar Alison KnowlesDe deelnemende kunstenaars vormden, naar Knowles’ instructie, een salade bestaande uit verschillende ingrediënten uit de collectie. 

Door de ogen van beeldend kunstenaars benader je de objecten op een nieuwe manier. Deze manier van kijken en presenteren vonden wij als museum de moeite waard om verder te onderzoeken. De groep krijgt daarom nu de ruimte om hun verhaal verder uit te bouwen en aan te vullen. Voor Serving the Salad sluit nog een achtste kunstenaar aan: Alina Lupu, die een reflecterende rol op zich neemt, en door middel van haar eigen praktijk reageert op het proces dat in gang gezet is.

Foto: Jassir Jonis

Een tip van de sluier: wat kun je verwachten?

Alle deelnemende kunstenaars zullen elk aan een nieuwe installatie werken, die stuk voor stuk een plaats krijgen in ongewone expositieruimtes – uithoeken van het museum worden presentatieplekken, de openbare ruimte van de stad wordt benut. Misschien worden werken wel bij inwoners vanIJsselsteinthuis gepresenteerd. Hether-contextualiserenvan de museumcollectie staat hierbij centraal. Hoe kunnen we niet alleen de museumcollectie zien als de collectie waar mee te werken is in het museum, maar het ook uitbreiden naar (verzonnen) verhalen, gebeurtenissen en objecten (die zich nu in de stad bevinden)? Wat maakt dat iets wel of niet opgenomen wordt in een collectie? Waar liggen de (on)mogelijkheden van het verzamelen voor een instituut? Welke geschiedenissen worden belangrijk genoeg geacht, welke niet en wie bepaalt dat? Hoe is meer verwarring en subjectiviteit te brengen in iets fysieks en tegelijk zo immaterieels als een museumcollectie?  

Museum IJsselstein hecht bijzondere waarde aan samenwerking met lokale partijen. Gelijktijdig aan het project Serving the Salad, zal in samenwerking met de Historische Kring IJsselstein (HKIJ) een presentatie in het Kronenburgplantsoen worden gemaakt waarin er aandacht is voor de PasqualinitorenDaarnaast wordt in Coal.2 (een satellietlocatie van het museum, gerund door kunstenaar Wim van Sijl) een kleine tentoonstelling samengesteld met werk van Ruud van de Wint. Deze expositie is 24/7 te bekijken door de ramen van het pand aan de Walkade om de hoek van het museum.    

Het resultaat zal vanaf 11 april te zien zijn. 
Je leest meer over Proposition #2: Making a Salad bij de beschrijvingen van de kunstwerken van Empathie | Geen mens is een eiland.

Caz Egelie | My most valued possesions (ghost version) | 2020, Proposition #2: Making a Salad | foto: Gert Jan van Rooij

>