Oost, west, thuis best

nov 18
Te zien vanaf 11 februari:

Oost, west, thuis best

De collectie van IJsselstein door de ogen van haar inwoners

Dit voorjaar zijn prachtige portretten te zien van IJsselsteiners. Zij vertellen elk het verhaal van een belangrijk thema uit de geschiedenis van IJsselstein. De portretten zijn gemaakt door de IJsselsteinse fotograaf Bernadet de Prins.

Willem Koekkoek (1839 - 1895) | Zonnig stadsgrachtje in IJsselstein | ongedateerd 

Wat doet de collectie van Museum IJsselstein met jou?

Elk voorwerp vertelt een verhaal. Als je om je heen kijkt in je eigen woonkamer, beginnen herinneringen te stromen: die plant die je van de buurvrouw kreeg toen je in het huis kwam wonen, de schelp die je opraapte tijdens die ene strandwandeling, dat beeldje dat je meenam van vakantie... De dingen om je heen geven ook je leven weer. Sterker nog, de dingen om je heen vertellen over de tijd waarin je leeft. 

In een museum worden voorwerpen en kunstwerken bewaard die ofwel heel bijzonder zijn, of juist alledaags maar exemplarisch voor een bepaald tijdvak, ofwel allebei. Denk aan een mammoetkaak, gereedschap voor het mandenmaken of een stadsgezicht geschilderd tijdens de romantiek. De collectie van Museum IJsselstein begon met een oproep van burgemeester J.J. Abbink Spaink in 1931. Om het verhaal van de lokale historie te kunnen vertellen en ook voor de toekomst vast te leggen, riep hij inwoners op oude meubelstukken, huishoudelijke artikelen, kledingstukken, wapenen, sieraden, glas, porselein, aardewerk, gereedschappen, beeldhouwwerk, munten enz.’ af te staan, alsmede oude prenten, foto’s en ansichten van IJsselstein en omgeving zijn welkom, evenals oude boekwerken’     

Sindsdien is de collectie van Museum IJsselstein (MIJ) uitgegroeid tot zo'n 2.500 objecten. Een deel daarvan is te zien in de huidige vaste opstelling 3000 jaar wonen nabij de Hollandse IJssel: een vogelvlucht door de geschiedenis van IJsselstein. 

Verleden, heden, toekomst

Deze vaste opstelling - ook wel bekend als 'Het Straatje' - is aan vernieuwing toe. De lokale historie verdient een hedendaagse presentatie, waarin beleving en interactie een veel grotere rol gaan spelen. Een eerste stap in die richting is deze tentoonstelling.

MIJ selecteerde objecten bij 10 thema's die het verhaal vertellen van IJsselstein. Inwoners uit diverse wijken van de gemeente krijgen de gelegenheid zich te verbinden met de voorwerpen, en de historie te verrijken met hun eigen waarneming en ervaring. De IJsselsteinse fotograaf Bernadet de Prins portretteert hen vervolgens. Alle deelnemende personen zijn inwoner van IJsselstein, al wonen sommigen er al hun hele leven en anderen nog maar kort. Uiteraard is dat om het even, want zoals de museumcollectie staat voor vroeger, vormt de lokale bevolking het nu. Samen dragen we het DNA van IJsselstein en inspireren we de toekomst. Ongeacht waar we vandaan komen is ons thuis nu in IJsselstein. Oost, west, thuis best.

Het resultaat is vanaf 11 februari te zien.   

Nu te zien: Vensters

>