Oost, west, thuis best

apr 05
11 februari t/m 7 mei 2023

Oost, west, thuis best

De collectie van IJsselstein door de ogen van haar inwoners

Voor Oost, west, thuis best kozen tien IJsselsteiners hun favoriete object uit de collectie van het museum. Wat maakt deze collectiestukken – van ruiterhelm tot dobbelsteentjevoor hen zo speciaal? In deze tentoonstelling volg je de persoonlijke verhalen van Briana, Carla, Evren, Frieda, Kevin, Marijn, Mark, Melanie, Ryan en Shanna. In hun eigen vertrouwde omgeving – thuis of op werkwerden ze geportretteerd door fotograaf Bernadet de Prins. 

Verleden, heden, toekomst

De museumcollectie is niet alleen het geheugen van IJsselstein, maar ook vormend voor de toekomst van het stadje. Welke stukken zijn van bijzondere waarde? En wie bepaalt dat eigenlijk? Hierin speelt niet alleen het perspectief van het museum een rol, maar óók - en misschien zelfs vooral – de blik van de inwoners van de stad.

Bernadet de Prins

Voor deze tentoonstelling werkte het museum samen met IJsselsteins fotograaf Bernadet de Prins. Na haar afstuderen aan de Fotoacademie Amsterdam in 2001, werkt De Prins als freelance fotograaf. Zij heeft o.a. langlopende series gemaakt over dementie, schisis, de vluchtelingenkampen bij Calais, nieuwe Nederlanders na de vluchtelingencrisis en Albanese vrouwen in de vrouwengevangenis in Tirana.

De verhalen

Klik hieronder op de portretten en de iconen van de voorwerpen voor de verhalen erachter:

Briana

Fiets met houten banden

Carla

Schandstenen

Schilderij van Koekkoek

Evren

Zendmast

Frieda

Kevin

Ruiterhelm

Marijn

Vlag van Sarah van Sonsbeeck

Sculptuur van Tim Hollander

Mark

Mariabeeldje

Melanie

Ryan

Kastdeurtje uit kasteel

Shanna

Dobbelsteentje


Wat doet de collectie van Museum IJsselstein met jou?

Elk voorwerp vertelt een verhaal. Als je om je heen kijkt in je eigen woonkamer, beginnen herinneringen te stromen: die plant die je van de buurvrouw kreeg toen je in het huis kwam wonen, de schelp die je opraapte tijdens die ene strandwandeling, dat beeldje dat je meenam van vakantie... De dingen om je heen geven ook je leven weer. Sterker nog, de dingen om je heen vertellen over de tijd waarin je leeft. 

In een museum worden voorwerpen en kunstwerken bewaard die ofwel heel bijzonder zijn, of juist alledaags maar exemplarisch voor een bepaald tijdvak, ofwel allebei. Denk aan een mammoetkaak, gereedschap voor het mandenmaken of een stadsgezicht geschilderd tijdens de romantiek. De collectie van Museum IJsselstein begon met een oproep van burgemeester J.J. Abbink Spaink in 1931. Om het verhaal van de lokale historie te kunnen vertellen en ook voor de toekomst vast te leggen, riep hij inwoners op oude meubelstukken, huishoudelijke artikelen, kledingstukken, wapenen, sieraden, glas, porselein, aardewerk, gereedschappen, beeldhouwwerk, munten enz.’ af te staan, alsmede oude prenten, foto’s en ansichten van IJsselstein en omgeving zijn welkom, evenals oude boekwerken’     

Sindsdien is de collectie van Museum IJsselstein (MIJ) uitgegroeid tot zo'n 2.500 objecten. Een deel daarvan is te zien in de huidige vaste opstelling 3000 jaar wonen nabij de Hollandse IJssel: een vogelvlucht door de geschiedenis van IJsselstein. 

Vernieuwing

Deze vaste opstelling - ook wel bekend als 'Het Straatje' - is aan vernieuwing toe. De lokale historie verdient een hedendaagse presentatie, waarin beleving en interactie een veel grotere rol gaan spelen. Een eerste stap in die richting is deze tentoonstelling.

MIJ selecteerde objecten bij 10 thema's die het verhaal vertellen van IJsselstein. Inwoners uit diverse wijken van de gemeente krijgen de gelegenheid zich te verbinden met de voorwerpen, en de historie te verrijken met hun eigen waarneming en ervaring. De IJsselsteinse fotograaf Bernadet de Prins portretteert hen vervolgens. Alle deelnemende personen zijn inwoner van IJsselstein, al wonen sommigen er al hun hele leven en anderen nog maar kort. Uiteraard is dat om het even, want zoals de museumcollectie staat voor vroeger, vormt de lokale bevolking het nu. Samen dragen we het DNA van IJsselstein en inspireren we de toekomst. Ongeacht waar we vandaan komen is ons thuis nu in IJsselstein. Oost, west, thuis best.

>