Gelukzoekers

jun 28
Vanaf 26 oktober:

Gelukzoekers

Dit najaar verkennen we bij MIJ het concept 'geluk'. Wat houdt 'gelukkig zijn' eigenlijk in? 

Geluk is veelzijdig: het heeft verschillende betekenissen, afhankelijk van wie je het vraagt. Zo is geluk voor sommigen verbonden met financiële stabiliteit, materiële bezittingen en het bereiken van doelen. Anderen koppelen geluk aan gezondheid. Ook zijn er mensen die geluk zien als een innerlijke gemoedstoestand, die voortkomt uit persoonlijke relaties of uit het nastreven van persoonlijke groei en zelfontwikkeling. 

Streven naar geluk is een fundamenteel menselijk verlangen. Afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt, roept de term gelukzoekers verschillende emoties op. Met betrekking tot immigratie wordt de term soms gebruikt om te verwijzen naar mensen die hun thuisland hebben verlaten op zoek naar een beter leven elders. Deze mensen worden gedreven door de hoop op stabiliteit, vooruitgang, economische kansen of een nieuw begin.  

Als het gaat om de zoektocht naar geluk, is het belangrijk om te erkennen dat geluk een subjectieve ervaring is die verschillende vormen kan aannemen voor verschillende mensen. Is het mogelijk om een bredere kijk te hebben op zowel de zoektocht naar geluk als op de ervaringen van mensen die als gelukszoekers worden beschouwd?  

Meer over deze tentoonstelling en de deelnemende kunstenaars volgt de komende tijd. 

Nu te zien: Verbonden Stad

>