Organisatie

Museum IJsselstein

Het museum dat je omarmt  

Organisatie

De organisatie van Museum IJsselstein (MIJ) bestaat uit het bestuur, een onbezoldigd directeur/voorzitter, vier freelance professionals en circa 80 vrijwilligers.

Staf
Nikkie Herberigs -  conservator tentoonstellingen (freelance)
Amy Stenvert - conservator tentoonstellingen (freelance)
Monika Heldoorn - projectleider marketing en communicatie (freelance)
Floor Snijders - projectleider educatie en activiteiten (freelance)

Bestuur
Bert Murk (onbezoldigd directeur/voorzitter)
Edwin de Wit (penningmeester)
Angenelle Thijssen (secretaris)
Arthur Hermans
Tom Zoethout
Barbara Zwezerijnen

>