Missie & visie

Missie van MIJ

het museum dat je omarmt  

Missie & visie

Missie:
MIJ laat je anders kijken naar toen, nu en de toekomst 
Visie:
Wij verbinden het oude met het nieuwe, het vertrouwde met het vreemde 


MIJ verwondert

In de wisseltentoonstellingen van Museum IJsselstein (MIJ) staat altijd een actueel thema centraal, een onderwerp dat speelt in de samenleving. Hedendaagse kunstenaars dringen door tot de kern en nodigen je uit deze vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Daarnaast zie je bij MIJ een collectie historische voorwerpen: als het ware een wandeling door 3000 jaar lokale geschiedenis.  

MIJ nodigt je uit met een open blik rond te lopen, je te laten verrassen en verwonderen. Het gesprek aan te gaan, je te verdiepen en veranderd naar huis te gaan.

Het zien, het voelen en het leren

MIJ maakt zich sterk voor inspiratie, conservatie en educatie. Met een vaste collectie en tijdelijke tentoonstellingen. Met historische artefacten en kunstwerken van alle tijden. MIJ wil de afstand tussen museum, werk en bezoeker zo klein maken, dat het zien, het voelen en het leren bijna vanzelf gaat.  

Het dichtbije verbijzonderen

MIJ heeft een duidelijke regioambitie. MIJ wil IJsselsteiners en andere geïnteresseerden de ogen openen voor wat dit deel van Nederland zo bijzonder maakt en heeft gemaakt. Vanuit wisselende perspectieven. En daarmee interessant en verrassend voor zowel nieuwkomers als vaste bezoekers. 

Het bijzondere dichtbij brengen

MIJ heeft ook een duidelijke verheffingsambitie. MIJ wil bijzondere kunst ontsluiten voor IJsselsteiners en bezoekers van elders. Unieke exposities, reizende of juist eenmalig samengestelde tentoonstellingen, perfect passend in de ambiance en bij het karakter van MIJ. Altijd gekenmerkt door een enorme nabijheid, intimiteit en aanraakbaarheid. Bovenop de essentie.    

Vrienden maken

MIJ treedt bezoekers direct tegemoet als vrienden. MIJ zoekt vrienden in vele geledingen. Met diverse toegespitste activiteiten om nieuwe vrienden te maken en bestaande vriendschappen te verstevigen. Met specifieke doelgroepen als kinderen/jongeren, BO- en VO-scholen, gezinnen, ouderen, vrijwilligers, ondernemers, kunstenaars en (kunst)verzamelaars.

De kracht van nabijheid

De hang naar nabijheid is van alle tijden, en misschien wel meer dan ooit van nu. Door alle focus te richten op het verbijzonderen van het dichtbije en het dichtbij brengen van het bijzondere zal de belangstelling voor MIJ onder alle doelgroepen toenemen. De toekomst van MIJ is bijzonder dichtbij. 

>