Uit de collectie

Tekst: Anneke Radstake

Schandstenen
Het dragen van schandstenen was een middeleeuwse schandstraf. Vanaf het eind van de veertiende tot aan het eind van de zestiende eeuw werd deze straf vooral aan vrouwen opgelegd. De misdaden waarvoor vrouwen op deze wijze werden gestraft varieerden van kwaadsprekerij, schelden, vechten en diefstal tot zedenmisdrijven als prostitutie, zedenschennis en bigamie.

De vrouwen moesten met de schandstenen om hun nek een rondje door het dorp lopen, waarbij zij soms werden vergezeld door een joelende menigte.

Foto: Catherine Clavaux

Rechtspraak
In 't historische Straatje van Museum IJsselstein, in de vitrine over de rechtspraak zijn schandstenen te zien. Ze behoren tot de vaste collectie van de Stichting Collectie Museum IJsselstein. Het is zeer waarschijnlijk dat deze stenen daadwerkelijk in IJsselstein zijn gedragen.