Zintuiglijk wandelen met kunstenaar Ienke Kastelein

okt 14

Zintuiglijk wandelen met Ienke Kastelein

In het kader van Ongetemd | Toekomstbeelden van mens en natuur organiseerde kunstenaar Ienke Kastelein in september een drietal wandelingen waarbij de zintuigen centraal stonden: Walking with Chairs, een Stille Luisterwandeling en de Wind- en Waterwandeling. Vanwege de coronamaatregelen hielden we de deelnemersgroepen klein. Dit maakte de ervaring deste intenser. 

Wandelen als kunst

Wandelen kent een lange traditie binnen de kunst. Richard Long en Hamish Fulton toonden vanaf de jaren ’70 de sporen van hun wandelingen in de context van het Museum met foto’s, teksten en sculpturen. Bas Jan Ader dwaalde in de nacht door de straten van Los Angeles op zoek naar het wonderbaarlijke. De situationisten in Parijs brachten met hun “derives” een ongetemde laag aan in de straten van de stad, een tegenkracht van de spektakelmaatschappij met de leus: onder de stoep het strand!

Ienke Kastelein, zintuiglijk wandelen

De wandelingen van Ienke Kastelein zijn op te vatten als een vorm van zoekende kunst, waarbij drie aspecten voorop staan:  de deelname van de toeschouwer, het zintuiglijk waarnemen en het bezien van het (stedelijk) landschap als schouwtoneel.

De wandelaar staat via zijn voeten in verbinding met de grond en maakt tegelijk neurologisch contact met zijn brein. Het wandelen activeert bespiegelend denken en via zintuiglijke prikkelingen herinneringen en scheppend vermogen.

Elke wandeling van Ienke Kastelein kent een eigen kader en een specifieke invalshoek.

Wandelingen voor Ongetemd | Toekomstbeelden van mens en natuur

Ienke Kastelein ontwikkelde in het kader van Ongetemd twee series van drie wandelingen. De eerste serie wandeling vond plaats met drie andere kunstenaars als gast, daarvan zie je de impressie hier. In de tweede serie werden verschillende vormen van zintuiglijk wandelen verkend. Elke wandeling had zijn eigen karakter en aandachtspunten.

Hieronder zie je een foto-selectie van de wandelingen. De foto's zijn genomen door Ienke Kastelein, Hans van Lunteren en Amy Stenvert.

Walking with chairs

Op pad met een klassieke, witte, plastic tuinstoel. Het is een manier van wandelen die uitnodigt tot dwalen en ontdekken, een 'ongetemde' weg, die de ook een vertrouwde omgeving in een nieuw daglicht stelt.


Stille Luisterwandeling

In deze wandeling richtten we ons op het waarnemen van geluid en ruimte, voortgebracht door mens, natuur en dingen. Met als motto 'Loop zo zacht dat je voeten kunnen horen' (vrij naar een uitspraak van Pauline Oliveros), onderzoeken we het verschil tussen horen en luisteren, lawaai als klank, stilte als bron.


Wind- en Waterwandeling

Hierin het gaat om het ervaren van de omgeving en ons lichaam daarin: als antenne, als drager van herinneringen, als richtingwijzer naar de toekomst. Wat kun je met de uitdrukking 'Ik voel het aan mijn water'? De wandelingen startten en eindigden in het museum met een korte inleiding en met een terugblik, beide in de vorm van een gesprek.

Museum IJsselstein, de tentoonstellingen

Ongetemd | Toekomstbeelden van mens en natuur is t/m 31 augustus te zien geweest. De wandelingen van Ienke Kastelein vonden ook in september nog plaats, omdat we ze dit voorjaar vanwege de coronamaatregelen moesten uitstellen. 

Lees hier meer over onze huidige tentoonstelling Empathie | Geen mens is een eiland.

>