Scholen

Scholen: Leer bij MIJ

leuk & leerzaam  

Kom leren bij MIJ

Met je klas naar het museum voor een interactieve geschiedenisles over je eigen omgeving - dan komt het verleden voor je ogen tot leven en loop je na afloop anders over straat. 

MIJ biedt, in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht en Kunst Centraal, vijf lesprogramma's aan, waarover je hieronder meer leest. Daarnaast is het bij specifieke vragen ook mogelijk om lessen te ontwikkelen. Dit geldt zowel voor de basisschool als voor het voortgezet onderwijs. Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen.

Erfgoed- en kunsteducatieve lespakketten MIJ  

In samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht en Kunst Centraal heeft MIJ vijf erfgoed- en kunsteducatieve lespakketten ontwikkeld. Deze programma’s sluiten aan bij de doorgaande erfgoedleerlijnen voor groepen 1 t/m 8.  

Op de toren zit een haan (groep 1-2) 

Hubertus, de haan van de kerktoren, is van de toren gewaaid en komt terecht in de zandbak van het schoolplein. Samen met Hubertus gaan de leerlingen op ontdekkingsreis in hun eigen omgeving. Ze zien gebouwen en plekken waar ze misschien iedere dag aan voorbij lopen en ze ontdekken dat hun eigen omgeving rijk is aan verschillende bouwwerken, verhalen, kleuren en materialen. De leerlingen komen in de laatste les van dit pakket langs in Museum IJsselstein waar ze Hubertus Haan (een collectiestuk van MIJ) ontmoeten. 

Wie woont en werkt waar (groep 3-4) 

Er komt een brief in de klas van Bart. Bart is vrijwilliger bij Museum IJsselstein en heeft daar op zolder een schriftje gevonden met een verhaal over het klooster dat vroeger vlak bij het museum stond. Maar nu heeft hij een probleem… Daarom vraagt hij de kinderen naar het museum te komen, hij heeft hun hulp nodig. Tijdens het bezoek vertelt Bart het verhaal over het klooster en over het probleem: hij wil het spannende verhaal uitbrengen in net zo’n boek als die in de kloosters gemaakt werden, maar hij kan zelf niet tekenen. Hij vraagt de kinderen terug op school een mooie tekening bij het verhaal te maken voor hem. Afsluitend loopt Bart met de kinderen naar de Kloosterspeeltuin, waar vroeger het klooster stond en waar de kinderen lekker kunnen spelen.  

Op stap met Jet en Jan (groep 5-6)  

Stel je voor… Je wordt met een tijdmachine terug geslingerd naar het jaar 1910. Meer dan 100 jaar geleden! Wat als jij in die tijd een schooldag zou meemaken? Hoe zou die dag er dan uitzien? Word je wakker met een wekker, fiets je naar school, maak je rekensommen op een ipad en ga je uit school lekker spelen of naar sport? Of ziet het leven er dan toch heel anders uit? Tijdens hun bezoek aan Museum IJsselstein krijgen de leerlingen meer informatie over het leven in 1910 in hun eigen woonomgeving. Daarna gaan ze aan de slag met allerlei activiteiten die in het leven van ruim 100 jaar geleden heel normaal waren, maar nu heel bijzonder.  

Leven in de IJzertijd (groep 5-6) 

Rond het jaar 2000 zijn er tijdens opgravingen sporen gevonden van IJzertijd-boerderijen. Hoe leefden die vroege bewoners van het gebied dat we nu IJsselstein noemen? Een maquette van een ijzertijddorp wordt opgebouwd tijdens een historisch verhaal. Nadat het verhaal verteld is gaan de leerlingen aan de slag met opdrachten in het museum, o.a. vuur maken en graan malen, waarbij het leven in de IJzertijd nog tastbaarder wordt.  

Stein aan de IJssel (groep 7-8) 

De leerlingen brengen een bezoek aan de historische Kasteeltoren in IJsselstein waar zij Ridder Roderick en Vrouwe Bertha ontmoeten, die in een theatervertelling de geschiedenis op een unieke manier laten beleven. In een historische stad als IJsselstein ligt de geschiedenis voor het oprapen. Oog in oog staan met de overblijfselen van het Kasteel maakt geschiedenis levend en vergroot de betrokkenheid met de eigen omgeving.  


Info & reserveren

Neem contact op met Floor Snijders, floor.snijders@museumijsselstein.nl. Telefoon: 030-6886800. 

>