ANBI Museum IJsselstein

ANBI-status

Het museum dat je omarmt  

ANBI Museum IJsselstein

Museum IJsselstein (MIJ) heeft de Culturele ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt sinds 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI's gestimuleerd.

Dit betekent dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van bijdragen komt volledig ten goede aan het museum. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status belastingvoordelen voor de schenker.

Statutaire naam
Stichting Museum IJsselstein
Inschrijfnummer KvK: 54163854
RSIN/fiscaalnummer: 851202378
Privacyverklaring

Contactgegevens
Museum IJsselstein (MIJ)
Walkade 2
3401 DS IJsselstein
030-6886800
info@museumijsselstein.nl

Bestuur en organisatie

Bestuur
Barbara Zwezerijnen (voorzitter)
Edwin de Wit (penningmeester)
Akkie Groen
Arthur Hermans
Tom Zoethout


Organisatie
De organisatie van Museum IJsselstein (MIJ) bestaat uit het bestuur, vier freelance professionals en circa 75 vrijwilligers.

Corine Honders - directeur (freelance)
Amy Stenvert -  conservator tentoonstellingen (freelance)
Monika Heldoorn - projectleider marketing en communicatie (freelance)
Floor Snijders - projectleider educatie en activiteiten (freelance)

Beloningsbeleid
Het bestuur krijgt geen beloning voor verrichte werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten (vacatiegelden). Het beloningsbeleid van freelance medewerkers is gebaseerd op de afzonderlijke overeenkomsten van opdrachten. Vrijwilligers genieten geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden.

Jaarrekeningen


Jaarrekeningen
2018
2017
2016
2015
2014
2013

>