ANBI Museum IJsselstein

ANBI-status

Het museum dat je omarmt  

ANBI Museum IJsselstein

Museum IJsselstein (MIJ) heeft de Culturele ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt sinds 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI's gestimuleerd.

Dit betekent dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van bijdragen komt volledig ten goede aan het museum. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status belastingvoordelen voor de schenker.

Statutaire naam
Stichting Museum IJsselstein
Inschrijfnummer KvK: 54163854
RSIN/fiscaalnummer: 851202378
Privacyverklaring

Contactgegevens
Museum IJsselstein (MIJ)
Walkade 2
3401 DS IJsselstein
030-6886800
info@museumijsselstein.nl

Missie en doelstelling

Het museum dat je omarmt
Museum IJsselstein (MIJ) wil het dichtbije verbijzonderen en het bijzondere dichtbij brengen. MIJ verleidt en verrijkt. MIJ neemt je mee en laat je ontmoeten. MIJ brengt kunst en cultuur bij elkaar, IJsselstein en de wereld, de meester en de leerling, jong en oud, het grootse en het kleine. MIJ kun je niet anders dan omarmen, zoals MIJ elke bezoeker omarmt.

Het zien, het voelen en het leren
MIJ maakt zich sterk voor inspiratie, conservatie en educatie. Met een vaste collectie en tijdelijke tentoonstellingen. Met historische artefacten en kunstwerken van alle tijden. MIJ wil zo close zijn, de afstand tussen museum, werk en bezoeker zo klein maken, dat het zien, het voelen en het leren bijna vanzelf gaat.
Lees ons Mission Statement

Bestuur en organisatie

Bestuur
Bert Murk (voorzitter)
Edwin de Wit (penningmeester)
Angenelle Thijssen (secretaris)
Arthur Hermans
Tom Zoethout
Barbara Zwezerijnen

Organisatie
De organisatie van Museum IJsselstein (MIJ) bestaat uit het bestuur, een onbezoldigd directeur/voorzitter, vier freelance professionals en circa 80 vrijwilligers.

Bert Murk - onbezoldigd directeur/voorzitter
Amy Stenvert -  conservator tentoonstellingen (freelance)
Nikkie Herberigs - conservator tentoonstellingen (freelance)
Monika Heldoorn - projectleider marketing en communicatie (freelance)
Floor Snijders - projectleider educatie en activiteiten (freelance)

Beloningsbeleid
Het bestuur krijgt geen beloning voor verrichte werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten (vacatiegelden). Het beloningsbeleid van freelance medewerkers is gebaseerd op de afzonderlijke overeenkomsten van opdrachten. Vrijwilligers genieten geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Jaarverslag
Bekijk hier jaarverslag 2013

Jaarrekeningen
2018
2017
2016
2015
2014
2013

>