Opening

foto: HKIJ

Opening van de tentoonstelling  ‘100 jaar Oranjes in IJsselstein’.

 
Museum IJsselstein en de Historische Kring IJsselstein nodigen u met veel genoegen uit voor de opening van de tentoonstelling ‘100 jaar Oranjes in IJsselstein’ op 1 maart om 14.30 uur.
 
IJsselstein heeft al heel lang een bijzondere band met het koningshuis. Veel leden van het Koninklijk Huis bezochten de stad door de eeuwen heen.  Vanwege deze speciale band wil Museum IJsselstein graag een bijzondere expositie realiseren. Door het huwelijk van Willem van Oranje en Anna van Egmond en Buren (in 1551) kwam de titel Baron van IJsselstein in handen van onze Vader des Vaderlands en zijn erfopvolgers. Dit zorgde ervoor dat elke baron of barones sinds de achttiende eeuw IJsselstein minstens eenmaal heeft bezocht. Waaronder dus ook de koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix. Een selectie uit de fotocollectie van de HKIJ is te zien in ’t Koffiehuis. De foto’s geven een mooi beeld van de eerdere Oranjebezoeken aan IJsselstein. Van statig tot informeel met als rode draad de enthousiaste ontvangst door de bevolking.
 
Programma:
14.00 uur: Inloop en ontvangst
14.30 uur: Welkomstwoord 
Bespiegelingen op de tentoonstelling door Bart Rietveld voorzitter HKIJ
14.45 uur: Opening door voormalig burgemeester Wijte
15.00 uur: Bezichtiging tentoonstelling
 
Graag tot ziens op 1 maart!