Torenstemmen

mei 05

Torenstemmen

Een klankperformance met Ienke Kastelein
 

Ga door de Kasteeltoren met andere oren, tijdens de performatieve wandelingen van kunstenaar Ienke Kastelein. Je kunt meedoen op zondagmiddag 11 september om 15.00, 15.30, 16.00 en 16.30 uur. Wees welkom, aanmelden is niet nodig. 

Hoe ervaar je een ruimte, als je je ogen sluit? Een gebouw kun je aanraken: de grond aftasten met je voeten, de muren met je handen. Met gesloten ogen komt er een ruimtelijk bewustzijn tevoorschijn dat sluimerend aanwezig is tot je iets hoort - zoals regen in een tuin, een klok in een kamer, voetstappen achter in de gang. Iedere ruimte heeft een klank die je met je stem kunt laten trillen als een snaar. Zoekend en tastend naar de weerklank trilt de ruimte door je heen, afstand verdwijnt, er is een binnenin dat zich uitbreidt buiten je; even ontvouwt zich een eindeloosheid. We gaan op zoek naar de klank van de kasteeltoren, we stemmen ons af op de ruimte, hoe wij in trilling komen, als vleermuizen de ruimte peilend, de toren als klankkast.

Tussen 15.00 en 17.00 uur kun je met de klankperformance Torenstemmen van Ienke Kastelein meedoen – door in de toren met je stem de ruimte te peilen, samen met anderen op zoek naar de weerklanken door te luisteren – liefst met je ogen dicht.

Wanneer: 
Zondag 11 september om 15.00, 15.30, 16.00 en 16.30 uur.
Een klankwandeling duurt 10-20 minuten.
Waar: in de Kasteeltoren
Wie: iedereen die zich durft over te geven aan zijn / haar / hun (andere) zintuigen. Ervaring is niet nodig. Ook geschikt voor slechtzienden.
Kosten: gratis
Aanmelden: is niet nodig

eerdere, verwante projecten:
  • Uit de publicatie overde residency in de Stingerbol in Ede, op uitnodiging van Heidi Linck(2020)
    “Ik loop tastend rond – voel me afwisselend opgesloten en geïntimideerd door de aanwezigheid van mensen buiten, die bij tijd en wijle een dreun uitdelen op de bol, die me tot in het diepst van mijn zenuwcentrum raakt. Met mijn stem peil ik de ruimte. Als een snaar trilt mijn stem geraakt door iets wat ik in de bol bespeur, wat in het Duits “ahnen” heet – aarzelend, zacht, een weeklagen. En er zijn plekken vooral in het midden van de bol met een fantastische klank, die dwars door alles heen trilt waardoor ik mijn lichaam niet kan onderscheiden van de ruimte waarin ik mij bevind.”
  • Over het maken van een Geluidsafdruk, in het project INKEER van Henk Abma,in de kerk van Haringhuizen(2000)
    “Het verhaal Regen in de kamer
     van K. Schippersbeschrijft hoe een blindgeworden man zijn omgeving ervaart. Zolang hij niets hoort lijkt zijn omgeving niet te bestaan. Hij vraagt zich af hoe zijn kamer zou klinken als het binnen zou regenen. Als fotografe ben ik me bewust van wat ik zie ten koste van wat ik hoor. Maar als ik eenmaal luister dan lijkt het kijken er niet meer toe te doen. Alsof het ene zintuig het andere verdringt.Hoe zou de kerk van Haringhuizen klinken, vroeg ik mij af ? Hoe kun je een binnenruimte geluid laten maken? Je kunt het niet laten regenen. Maar als ik rondloop hoor ik de vloer. En als iemand anders in zijn handen klapt hoor ik de afstand. Hoge hakken klinken anders dan sloffen. En hoe zou het klinken als er rijst op gestrooid wordt, als er biljartballen rollen, of knikkers? Ik wil met belangstellenden een geluidsafdruk van de kerk makenhet liefst met gesloten ogen of geblinddoekt. Geluiden maken en héél geconcentreerd luisteren.”
>