Historisch vervlochten

Opening Historisch vervlochten met MIJ


IJsselsteins vlechtwerk, van griend tot mand
11 maart - 17 september

Wij kijken met plezier terug op een geslaagde en gezellige opening van de tentoonstelling op zaterdag 1 april. Conservator Trudi van Zadelhoff hield een mooie toespraak en vertelde onder meer over de toenemende belangstelling voor het oude vlechtambacht. Bart Rietveld, voorzitter van de HKIJ, opende de tentoonstelling en stond stil bij enkele fotografische pareltjes die te zien zijn in de expositie. Bep Murk, oud voorzitter van de HKIJ, sprak over zijn ervaringen met het tenenschillen en gaf een verhelderende demonstratie op het Museumplein. Daarna konden bezoekers zelf ook een poging wagen wilgentenen door het schilijzer te halen. Reusachtig zwaar werk!

De tentoonstelling is in nauwe samenwerking met de Historische Kring IJsselstein. 

Foto's: B. Brosi